ครั้งแรก! ในประเทศไทย สำหรับงาน Openstack Day Thailand 2018 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Openstack Community Thailand เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนา Cloud Technology Platform โดยใช้เทคโนโลยี Open Source Cloud Computing ของไทยให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                       ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบัน Big Data มีความสำคัญอย่างมากในการนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ และเก็บข้อมูลในรูปแบบ Cloud Computing ก็มีมานานแล้ว โดยทางสพร.ได้มีการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud (Government Cloud Service) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Cloud ซึ่งเก็บทรัพยากรไว้บนอินเทอร์เน็ต สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากระยะไกล ปรับขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ มีการจัดสรรทรัพยากร ลดภาระการบริหารจัดการ และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง
                       สำหรับความร่วมมือกับ Openstack Community Thailand เพื่อจัดงาน Openstack Day Thailand 2018 ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Open Source Cloud ในด้านประโยชน์ของการใช้งาน การประยุกต์ใช้โปรแกรม ความคุ้มค่าในการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคโนโลยี Open Source Cloud ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม Openstack Community Thailand ให้มีการรับรู้มากขึ้นในวงกว้าง
                       ดร.อภิศักดิ์ จุลยา ผู้แทนจากกลุ่ม OpenStack Community Thailand เปิดเผยว่า OpenStack Day Thailand 2018 ที่จะจัดขึ้นนั้นถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดขึ้นในประเทศไทย ภายใต้แนวความคิด “Get to know OpenStack Infrastructure on Cloud” โดยทางผู้จัดมุ่งหวังว่างานนี้จะช่วยให้เกิดการขยายกลุ่ม Openstack Community ในวงกว้างมากขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Openstack ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนหันมาสนใจบริการ OpenStack มากยิ่งขึ้นที่กำลังจะจัดขึ้น ขอขอบคุณสปอนเซอร์ ผู้ให้การสนับสนุน อาทิ

 

1. Huawei Technologies Co., Ltd.2. Red Hat, Inc. 3. GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. 4. Dimension Data (Thailand) Co., Ltd.
5. Arista Networks, Inc.โดย OpenStack Day Thailand 2018 กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2561 นี้ ณ ห้อง MAYFAIR BALLROOM ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ